Next
Text na slunečních hodinách:
Hle, zde viz, kolik hodin jest. Že my nikdy nelžem, to pravda jest.
A že my stále jsme, to dobře také víš, a až všechno toto lidstvo zhyne, nás tu ještě zříš.
Nás spravuje ten, bez něhož hyne každý květ a až ten pomine, pak nebude už žádný svět.
PreviousPreviousactiveNextNext

YoPoW 3.3.1