Z Pomezek vede šestikilometrový běžkařský okruh kolem Vřesového vrchu zvaného Haida.
active

YoPoW 3.3.1