V tomhle lázeňském městě vyvěrá 17 pramenů obsahujících radon. V pozadí je vidět kolonáda.
active

YoPoW 3.3.1