Svérázné město, svérázné odnačení zastávky (před budovou staré školy).
active

YoPoW 3.3.1