Křížová cesta pochází z let 1755-1762 a v současné době je vypsán projekt na vyzdobení kapliček.
active

YoPoW 3.3.1