Zastávka čtvrtá a poslední - oběd v mázhauzu ve Slavonicích a nalezení zapomenutého vojáka.
active

YoPoW 3.3.1