Hurá do protiatomového krytu Bezovka pod Parukářkou. Nejdřív bylo třeba překonat 84 schodů nebo chcete-li sestoupit 16 m pod zem. Uprostřed šachty je vybudovaná lezecká stěna.
active

YoPoW 3.3.1