Kaple byla zrušena v roce 1783 nařízením Josefa II. a od té doby chátrá.
active

YoPoW 3.3.1