Jiné krásky stojí na schodišti jezuitského kostela Neposkvrněného početí P. Marie a Sv. Ignáce.
active

YoPoW 3.3.1