V Lucemburském paláci dnes sídlí francouzský senát. My jsme si v zahradách krásně odpočali.
active

YoPoW 3.3.1