244 m dlouhá kolonáda původně sloužila jako hlavní vstup do zahrady.
active

YoPoW 3.3.1