Pěti až šestiboké sloupce dosahující délky až 12 metrů vznikly sloupcovou odlučností čediče při tuhnutí magmatu.
active

YoPoW 3.3.1