V nejnižším patře starého lomu vzniklo malé jezírko.
active

YoPoW 3.3.1