Ve spilce mladina obohacená o kvasnice kvasí 7-10 dní v otevřených kádích a vzniká mladé pivo.
active

YoPoW 3.3.1