Organizátoři turnaje Jindřiška se Zdeňkem. V pozadí velmi originální ceny v podobě tašek s žlutým hrachem.
active

YoPoW 3.3.1